Estore Logo: Tvořivá Ovečka

pic

Logo for Tvořivá Ovečka, a natural yarn webstore.

Design: Vitaly Kolesnik